Bel gratis 085 – 330 10 14
Uw glaszetter is nu bereikbaar
Ervaar onze goede service en kwaliteit
9,3
Uw glaszetter is nu bereikbaar

Technische informatie over glas

Wij adviseren u deze informatie goed door te lezen.

Wilt u isolerend dubbelglas of HR++ beglazing aanschaffen, of heeft u dit al gekocht? Dan is het verstandig de informatie op deze pagina goed door te lezen, zodat u optimaal profijt heeft van uw beglazing. Isolerend dubbelglas en HR++ beglazing: wat is het en waar kan het worden gebruikt?

 • Aanvullende informatie
 • Optimaal profijt van uw beglazing

Glas van Glasbreuk Herstel®

Informatie over glas en glasverschijnselen.

Condensvorming tussen het dubbel glas

Condensvorming aan de kamerzijde

Condensvorming aan de kamerzijde ontstaat meestal bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid in de woning. Het aanwezige vocht condenseert dan tegen het glasoppervlak. Met HR++ beglazing is het risico op condensvorming het kleinst, enkel bij een zéér hoge luchtvochtigheid is condensvorming nog mogelijk. Bij standaard isolerend dubbelglas en zeker bij enkele beglazing zal veel eerder condens aan de kamerzijde ontstaan, dit is echter geen fout in het product.

Eventuele condensvorming is te voorkomen door goed te ventileren. Zeker als u uw bestaande beglazing laat vervangen, moet dus goed gekeken worden naar de mogelijkheden om te ventileren.

Condensvorming aan de buitenzijde

Condensvorming aan de buitenzijde kan ontstaan bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid. Het risico op condensvorming is het grootst in de ochtenduren tijdens het voorjaar en het najaar. De condens verdwijnt zodra de buitentemperatuur stijgt en de luchtvochtigheid afneemt. Eventuele condensvorming komt niet door een fout in het product, maar is juist een gevolg van de zeer hoge warmte-isolatie van de beglazing.

Condensvorming aan de buitenzijde komt maar in een beperkt aantal situaties voor, maar is helaas niet te voorkomen. Het droogwrijven van de ruit heeft geen zin. Zolang de buitentemperatuur laag en de relatieve vochtigheid buiten hoog is, zal de condens terug kunnen komen.

Kleurvlekken in glas

Soms zijn in het glas olieachtige vlekken zichtbaar. Als u op het glas drukt en de vlekken verplaatsen zich, dan is er sprake van interferentie. Dit is geen fout in het product, maar een natuurkundig verschijnsel. Onder een bepaalde lichtval kan glas werken als een prisma en splitst het glas het daglicht in verschillende kleuren. Dit wordt aan het glasoppervlak zichtbaar als olieachtige vlekken, stroken of cirkels.

Het risico op deze kleurvlekken bij isolerend dubbelglas wordt kleiner als de glasbladen onderling verschillen van dikte. Dit is meestal het geval. Bij HR++ beglazing vermindert de aangebrachte coating het risico op deze kleurvlekken al fors.

Kleurbeleving van glas

Glas is nooit helemaal kleurloos, maar heeft, afhankelijk van de dikte, altijd een bepaalde tint. Omdat voor grote ruiten dikker glas moet worden gebruikt dan voor kleinere ruiten, zijn kleine kleurverschillen mogelijk. Hoewel dit in de meeste gevallen niet als storend wordt ervaren, kunt u dit risico uitsluiten door alle beglazing in dezelfde glasdikten uit te voeren.

HR++ beglazing heeft door de coating een iets andere kleur dan gewoon isolerend dubbelglas. Het is mogelijk dat tussen de coatings van verschillende fabrikanten kleine kleurverschillen zitten. Bij vervanging van een bestaande ruit kan er dus een klein kleurverschil met de andere ruiten ontstaan.

Vertekeningen in het glas

Het kan lijken dat een ruit hol of bol staat en de spiegeling van beelden in de beglazing verbogen of doorgebogen zijn. Dit verschijnsel is niet te voorkomen en heeft te maken met de luchtdruk en temperatuur in de atmosfeer. Tijdens de fabricage wordt lucht tussen de twee glasbladen opgesloten.

Bij verandering van de luchtdruk buiten verandert de luchtdruk tussen de glasbladen niet mee. Zo zal de ruit bol kunnen gaan staan wanneer de luchtdruk buiten lager wordt (lagedrukgebied) en hol kunnen gaan staan bij een hoge luchtdruk (hogedrukgebied).

Thermische glasbreuk

Thermische breuk in glas ontstaat door temperatuurverschillen in het oppervlak van het glas. Wanneer er een temperatuurverschil van meer dan ca. 30°C ontstaat, kan een ruit op een bijzondere manier breken. Dit noemt men een thermische glasbreuk. Een thermische glasbreuk heeft een speciaal breukpatroon en is niet te vergelijken met het breken van glas door bijvoorbeeld het inslaan van de beglazing. Een thermische glasbreuk is te herkennen aan één breuklijn die loodrecht vanuit rand van het glas begint en daarna in een grillige vorm verder loopt. Of er sprake is van een thermische glasbreuk kan het best door een vakman worden beoordeeld. Een thermische glasbreuk is geen productfout, maar het gevolg van sterke temperatuurverschillen in het glas.

U kunt de kans op thermische breuk fors verkleinen door:

 • jaloezieën, lamellen of overgordijnen op enige afstand van de beglazing te plaatsen,
 • verwarmingselementen niet te dicht bij de beglazing te plaatsen,
 • de beglazing niet te beschilderen of te beplakken met plakfolie,
 • geen grote voorwerpen te plaatsen aan de binnenkant, dicht achter de beglazing en

handelingen te voorkomen die tot een temperatuurverschil in de beglazing kunnen leiden (bijvoorbeeld een gerichte koude waterstraal op een door de zon verwarmde beglazing).

Thermische glasbreuk kan worden voorkomen door gehard glas toe te passen. Gehard glas is speciaal behandeld glas dat tegen veel grotere temperatuurverschillen kan en minder gevoelig is voor een thermische glasbreuk. In situaties waar het glas te maken kan krijgen met grote temperatuurverschillen is het raadzaam gehard glas toe te passen. Een ander belangrijk voordeel van gehard glas is dat het veiligheidsglas is en bij breuk in kleine veilige korrels uiteen valt en dus geen ernstig letsel veroorzaakt. Laat u hierover informeren door onze glasspecialisten.

Veiligheidsglas

Waar en welk veiligheidsglas?

Voor het toepassen van veiligheidsglas is er een norm, NEN 3569. Deze norm omschrijft exact waar en welke soort veiligheidsglas toegepast moet worden. Aan de hand van deze norm kunt u gemakkelijk zélf bepalen of in uw woning veiligheidsglas moet worden toegepast. Voor uw woning geldt dat wanneer de onderzijde van het glas zich tussen de 0 en 85cm vanaf de vloer bevindt, dit veiligheidsglas dient te zijn. Tevens dient u bij alle balustrades, dakramen, daklichten en dakbeglazing (bijvoorbeeld van serres) veiligheidsglas toe te passen. Laat u hierover informeren door onze glasspecialisten, wanneer u glas voor uw woning wilt aanschaffen, of dit voor de door u gewenste toepassing voldoet aan de norm NEN 3569.

Uw verantwoordelijkheid

Tegen de financiële gevolgen van een ongeval met glas kunt u zich verzekeren, ook wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeval van een ander. Maar tegen verdriet en emotionele schade als gevolg van lichamelijk letsel of schuldgevoelens dat u het ongeval had kunnen voorkomen, kunt u zich niet verzekeren. Dergelijke ongevallen kunt u voorkomen door op de juiste plaats veiligheidsglas toe te passen. Voorkomen is beter dan genezen!

Beveiligingsglas

Beveiligingsglas is gelaagd veiligheidsglas, waar bij breuk geen opening in het glas ontstaat. Door het gebruik van méér folies en méér glasbladen, kan het glas een steeds grotere beveiliging bieden en zelfs praktisch ondoordringbaar worden. Vandaar dat beveiligingsglas in diverse klassen (mate van inbraakwering) verkrijgbaar is. Deze klassen zijn vastgelegd in norm NEN 5069. Voor woningen hanteert men de volgende klassen:

P2A/P3A  standaard inbraakwerende beglazing
P4A  zwaar inbraakwerende beglazing
P5A  extra zwaar inbraakwerende beglazing

Er zijn nóg zwaardere klassen. Zo is er beveiligingsglas dat bescherming biedt tegen aanvallen met een slagwapen zoals een bijl tot zelfs beveiligingsglas dat bescherming biedt tegen aanvallen met een vuurwapen. Dit soort beveiligingsglas wordt onder andere gebruikt in juwelierszaken, benzinestations en banken.

Overige toepassingen

Veilgheidsglas en beveiligingsglas zijn perfect te combineren met isolerend dubbelglas of HR++ beglazing. Afhankelijk van de gekozen samenstelling kunnen verschillende functies aan de beglazing worden toegevoegd. Voorbeelden hiervan zijn zonwering, decoratie, zelfreiniging, geluidwering en brandwering. Laat u hierover informeren door onze glasspecialisten.

 1. Glas in deuren, zijlichten en ramen waarbij de onderzijde van het glas onder de 85cm begint
 2. Glazen douche-/ badschermen
 3. Windschermen
 4. Scheidingswanden
 5. Glazen tafels
 6. Glazen (vitrine)kasten
 7. Glas in balkonhekken en balustraden
 8. Glazen buitengevels en serres
 9. Glazen trapschotten
 10. Dakramen en daklichten
 11. Dakbeglazing

Plaatsing van glas

Om de kwaliteit van isolerend dubbelglas en HR++ beglazing te garanderen en de eigenschappen tot hun recht te laten komen, moet de beglazing op de juiste wijze worden geplaatst. In Nederland zijn hier normen voor. In de meeste gevallen vindt u die in de garantievoorwaarden van de isolatieglasproducent. Voor het plaatsen van de beglazing is dus deskundigheid en vakmanschap nodig. Laat dit bij voorkeur dan ook verzorgen door onze gecertificeerde glaszetters.

Normen en richtlijnen

Ook voor het onderhoud zijn normen en richtlijnen opgesteld. Voor u is belangrijk dat het schilderwerk, de kit en/of beglazingsrubbers (afdichting tussen de beglazing en het kozijn) in goede staat blijven en eventueel aanwezige beluchting gaten (openingen aan de buitenkant van het kozijn) schoon en open blijven.

Slecht onderhoud aan het kozijn verhoogt de kans op schade aan uw beglazing. Geadviseerd wordt om één jaar na plaatsing en vervolgens tenminste eenmaal in de drie jaar een inspectie uit te (laten) voeren.

Laat u hierover informeren door onze glasspecialisten.

Onderhoud aan beglazing

Vanaf het moment dat de beglazing is geplaatst, bent u verantwoordelijk voor het goed onderhouden hiervan. Zo hebt u niet alleen langer plezier van uw isolerend dubbelglas en HR++ beglazing, maar houdt u ook recht op garantie.

Onvoldoende onderhoud en veranderingen

Wanneer onvoldoende onderhoud is gepleegd en dit aanwijsbaar de oorzaak is van schade aan de isolerende beglazing, dan zijn de kosten voor de vervangende beglazing en het plaatsen daarvan voor uw eigen rekening. Ook bij veranderingen of wijzigingen aan de beglazing die de oorzaak zijn van eventuele schade.

Glasadvies, helder en altijd dichtbij!

Glasbreuk Herstel® vindt helder advies belangrijk, zodat u vooraf weet waar u aan toe bent. We delen daarom heel veel kennis en informatie over glas op onze website. Mocht u nog extra of specifiek advies nodig hebben, u altijd kunt vertrouwen op ons specialisme met betrekking tot glas.

Makkelijk en snel contact via het formulier

Wij reageren tijdens kantooruren altijd binnen 2 werkdagen inhoudelijk op uw aanvraag. Lekker snel daar houden wij ook van.

Onze kennisbank

Bent u opzoek naar iets specifieks, doorzoek onze website.